Комплексна проверка на “Месер България” ЕООД, на 19.04.2013г.

Комплексна проверка на “Месер България” ЕООД, на 19.04.2013г.