Комплексна проверка на Мелница- гр. Криводол, на 15.08.2012г

Комплексна проверка на Мелница- гр. Криводол, на 15.08.2012г