Комплексна проверка на „Марколана България” ООД с. Зверино, на 27.04.2012 г.

Комплексна проверка на „Марколана България” ООД с. Зверино, на 27.04.2012 г.