Комплексна проверка на мандра “Нивего” ООД, на 11.07.2012г.

Комплексна проверка на мандра “Нивего” ООД, на 11.07.2012г.