Комплексна проверка на “М-Трейдинг” ЕООД, на 10.05.2012г.

Комплексна проверка на “М-Трейдинг” ЕООД, на 10.05.2012г.