Комплексна проверка на „Людал 2010” ЕООД с. Зверино, на 27.04.2012 г.

Комплексна проверка на „Людал 2010” ЕООД с. Зверино, на 27.04.2012 г.