Комплексна проверка на кравеферма, стопанисвана от ЗП Монов, местност „Шавара“, землището на гр. Мездра, на 25.02.2014г.

Комплексна проверка на кравеферма, стопанисвана от ЗП Монов, местност „Шавара“, землището на гр. Мездра, на 25.02.2014г.