Комплексна проверка на Кравеферма – с.Горна Кремена на 04.10.2012г.

Комплексна проверка на Кравеферма – с.Горна Кремена на 04.10.2012г.