Комплексна проверка на кравеферма, с. Горна Кремена на 25.03.2014г.

Комплексна проверка на кравеферма, с. Горна Кремена на 25.03.2014г.