Комплексна проверка на Кравеферма на ЗП „Симеон Коцев” – с.Фурен, на 17.04.2014г.

Комплексна проверка на Кравеферма на ЗП „Симеон Коцев” – с.Фурен, на 17.04.2014г.