Комплексна проверка на Кравеферма на ЗП Милчо Дамянов Тодоров – с.Лесура, на 22.05.2013г.

Комплексна проверка на Кравеферма на ЗП Милчо Дамянов Тодоров – с.Лесура, на 22.05.2013г.