Комплексна проверка на Кравеферма на фирма „Карди - С” ЕООД, на 15.05.2013г.

Комплексна проверка на Кравеферма на фирма „Карди - С” ЕООД, на 15.05.2013г.