Комплексна проверка на комбинат за производство на брашно ”Скът Мизия” АД, гр. Мизия, обл. Враца на 07.11.2011г

Комплексна проверка на комбинат за производство на брашно ”Скът Мизия” АД, гр. Мизия, обл. Враца на 07.11.2011г