Комплексна проверка на ,,Холсим (България)” АД на 22.06.2011г.

Комплексна проверка на ,,Холсим (България)” АД на 22.06.2011г.