Комплексна проверка на хипермаркет ”Билла България” ЕООД, на 20.03.2012г.

Комплексна проверка на хипермаркет ”Билла България” ЕООД, на 20.03.2012г.