Комплексна проверка на “Химипласт” АД, на 19.04.2013г.

Комплексна проверка на “Химипласт” АД, на 19.04.2013г.