Комплексна проверка на “ХИМЕТ 2000” ЕООД, на 27.06.2012г.

Комплексна проверка на “ХИМЕТ 2000” ЕООД, на 27.06.2012г.