Комплексна проверка на “Химет 2000” ЕООД, на 15.05.2013г.

Комплексна проверка на “Химет 2000” ЕООД, на 15.05.2013г.