Комплексна проверка на “Хаджийски и фамилия” ЕООД, с. Градешница, на 16.03.2012г.

Комплексна проверка на “Хаджийски и фамилия” ЕООД, с. Градешница, на 16.03.2012г.