Комплексна проверка на “Хаджийски и фамилия” ЕООД от 28.06.2011г.

Комплексна проверка на “Хаджийски и фамилия” ЕООД от 28.06.2011г.