Комплексна проверка на “ХАДЖИЙСКИ И ФАМИЛИЯ” ЕООД, на 29.08.2013 г.

Комплексна проверка на “ХАДЖИЙСКИ И ФАМИЛИЯ” ЕООД, на 29.08.2013 г.