Комплексна проверка на ГПСОВ-Враца на 19.10.2011г.

Комплексна проверка на ГПСОВ-Враца на 19.10.2011г.