КОМПЛЕКСНА ПРОВЕРКА НА ГПСОВ ГР. ВРАЦА на 30.06.2014 г.

КОМПЛЕКСНА ПРОВЕРКА НА ГПСОВ ГР. ВРАЦА на 30.06.2014 г.