Комплексна проверка на ГПСОВ гр. Враца, на 12.06.2012 г.

Комплексна проверка на ГПСОВ гр. Враца, на 12.06.2012 г.