Комплексна проверка на ГПСОВ ГР. ВРАЦА, на 08.05.2013 г.

Комплексна проверка на ГПСОВ ГР. ВРАЦА, на 08.05.2013 г.