Комплексна проверка на газонефтено находище „Селановци”, стопанисвано от „Проучване и добив на нефт и газ” АД, на 27.08.2013г.

Комплексна проверка на газонефтено находище „Селановци”, стопанисвано от „Проучване и добив на нефт и газ” АД, на 27.08.2013г.