Комплексна проверка на “Гарант” АД, на 04.04.2012г.

Комплексна проверка на “Гарант” АД, на 04.04.2012г.