Комплексна проверка на “ФЗ Милве” АД, с. Търнак, общ. Бяла Слатина, на 13.05.2015г.

Комплексна проверка на “ФЗ Милве” АД, с. Търнак, общ. Бяла Слатина, на 13.05.2015г.