Комплексна проверка на “ФЗ Милве” АД, с. Търнак, на 26.06.2014г.

Комплексна проверка на “ФЗ Милве” АД, с. Търнак, на 26.06.2014г.