Комплексна проверка на ЕТ“Йордан Величков-Влади”, на 05.04.2013г.

Комплексна проверка на ЕТ“Йордан Величков-Влади”, на 05.04.2013г.