Комплексна проверка на ЕТ“ММ-Милко Минов”, на 13.06.2012г.

Комплексна проверка на ЕТ“ММ-Милко Минов”, на 13.06.2012г.