Комплексна проверка на ЕТ„Любомир Василев - Емива”, с. Лесковец, общ. Оряхово, на 14.11.2013 г.

Комплексна проверка на ЕТ„Любомир Василев - Емива”, с. Лесковец, общ. Оряхово, на 14.11.2013 г.