Комплексна проверка на ЕТ “Тошко Тодоров“, с. Краводер, на 19.05.2015г.

Комплексна проверка на ЕТ “Тошко Тодоров“, с. Краводер, на 19.05.2015г.