Комплексна проверка на ЕТ “Тошко Тодоров” с. Краводер на 15.05.2012г.

Комплексна проверка на ЕТ “Тошко Тодоров” с. Краводер на 15.05.2012г.