Комплексна проверка на ЕТ “ТОШКО ТОДОРОВ”, на 25.04.2013г.

Комплексна проверка на ЕТ “ТОШКО ТОДОРОВ”, на 25.04.2013г.