Комплексна проверка на ЕТ “КАМ - Никола Стойков”, гр. Враца на 16.05.2014 г.

Комплексна проверка на ЕТ “КАМ - Никола Стойков”, гр. Враца на 16.05.2014 г.