Комплексна проверка на ЕТ “КАМ – Никола Стойков”, гр. Враца на 14.03.2012 г.

Комплексна проверка на ЕТ “КАМ – Никола Стойков”, гр. Враца на 14.03.2012 г.