Комплексна проверка на ЕТ “Фолк-3”, на 13.06.2013г.

Комплексна проверка на ЕТ “Фолк-3”, на 13.06.2013г.