Комплексна проверка на ЕТ “Евекс – Евгения Димитрова”, гр. Мездра, на 13.11.2013 г.

Комплексна проверка на ЕТ “Евекс – Евгения Димитрова”, гр. Мездра, на 13.11.2013 г.