Комплексна проверка на “Екопродукт Мегия” ЕООД, гр. Враца, на 12.11.2014 г.

Комплексна проверка на “Екопродукт Мегия” ЕООД, гр. Враца, на 12.11.2014 г.