Комплексна проверка на “Домен Сент Жорж” ООД, с. Долна Бешовица, общ. Роман, обл. Враца, на 12.07.2013 г.

Комплексна проверка на “Домен Сент Жорж” ООД, с. Долна Бешовица, общ. Роман, обл. Враца, на 12.07.2013 г.