Комплексна проверка на “Димитър Първанов” ЕООД, с. Малорад, на 14.02.2014 г.

Комплексна проверка на “Димитър Първанов” ЕООД, с. Малорад, на 14.02.2014 г.