Комплексна проверка на “Димитър Първанов” ЕООД, на 19.06.2012г.

Комплексна проверка на “Димитър Първанов” ЕООД, на 19.06.2012г.