Комплексна проверка на “Булгартрансгаз” ЕАД – ПГХ с. Чирен, общ. Враца на 19.10.2011г.

Комплексна проверка на “Булгартрансгаз” ЕАД – ПГХ с. Чирен, общ. Враца на 19.10.2011г.