Комплексна проверка на “БКО” ООД, гр.Враца, на 19.03.2015 г.

Комплексна проверка на “БКО” ООД, гр.Враца, на 19.03.2015 г.