Комплексна проверка на “БЕТОН-ЦВ” ООД, на 27.06.2012г.

Комплексна проверка на “БЕТОН-ЦВ” ООД, на 27.06.2012г.