Комплексна проверка на “Балкан-Искър” АД, на 07.03.2012 г.

Комплексна проверка на “Балкан-Искър” АД, на 07.03.2012 г.