Комплексна проверка на “Автобусни превози 98” АД, на 30.05.2013 г.

Комплексна проверка на “Автобусни превози 98” АД, на 30.05.2013 г.