Комплексна проверка на “АПЕ-2001” ООД, с. Галиче, на 25.06.2014г.

Комплексна проверка на “АПЕ-2001” ООД, с. Галиче, на 25.06.2014г.