Комплексна проверка на “Акет Пласт” ООД, на 04.04.2012г.

Комплексна проверка на “Акет Пласт” ООД, на 04.04.2012г.